ชุดสาธิตการถอด-ประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบหัวฉีด EFI  2/2 , 2/3  ปีการศึกษา  2555
กลับสู่หน้าหลัก
ชุดสาธิตการถอด-ประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบหัวฉีด EFI  2/2 , 2/3  ปีการศึกษา  2555
กลับสู่หน้าหลัก