ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  และครูดีเด่น  ประจำปีปี 2555
ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สราวุธ  แย้มสอาด  ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  และ
อาจารย์อัมรินทร์ วงราจา ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น
จากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนาก  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2556
ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก  ขส.ทบ.  ในงานเลี้ยวสังสรรค์..สานฝัน..สายสัมพันธ์..วันครู  ประจำปี  2555
จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
1
2
3
กลับสู่หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  และครูดีเด่น  ประจำปีปี 2555
ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สราวุธ  แย้มสอาด  ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  และ
อาจารย์อัมรินทร์ วงราจา ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น
จากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนาก  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2556
ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก  ขส.ทบ.  ในงานเลี้ยวสังสรรค์..สานฝัน..สายสัมพันธ์..วันครู  ประจำปี  2555
จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
1
2
3
กลับสู่หน้าหลัก