รายการเผยแพร่โครงการนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลัก
1.

ชุดฝึกการถอด - ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล TOYOTA 2L

ปวส. 2/18
2.
ชุดสาธิตการถอด-ประกอบเกียร์อัตโนมัติ
ปวส. 2/6
3.
ชุดสาธิตการถอด-ประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบหัวฉีด EFI  (HONDA CIVIC 1.6 EXI)
ปวส. 2/2
4.
ชุดสาธิตการถอด-ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล Mitsubishi รุ่น L-200
ปวส. 2/4
รายการเผยแพร่โครงการนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลัก