แผนที่การเดินทางมา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

จาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 มาที่  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
     จากสถานีขนส่งหมอชิต  2  สามารถขึ้นรถเมล์ปรับอากาศ  สาย ปอ.509 ,  ปอ.157  มาลงที่เดอะมอลล์บางแค  ต่อรถเมล์ธรรมดา  สาย  146  มาลงที่ปากซอยทางเข้า
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จาก สถานีขนส่งเอกมัย มาที่  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
     จากสถานีขนส่งเอกมัย  สามารถโดยสารรถเมล์ปรับอากาศ  สาย  ปอ.511  ลงที่สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)  และต่อรถเมล์ธรรมดา  สาย  146  มาลงที่ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์  โดยให้สังเกตหมู่บ้านเอเวอร์กรีน  หรือสำนักงานประปา  สาขาภาษีเจริญ  จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปากซอยทางเข้า วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
     หรือจากสถานีขนส่งเอกมัย  สามารถโดยสารรถเมล์ปรับอากาศ  สาย  ปอ.508  ลงสุดสายที่ท่าราชวรดิษฐ์  และต่อรถเมล์ปรับอากาศสาย  ปอ.91  มาลงที่เดอะมอลล์บางแค
และต่อรถเมล์ธรรมดาสาย  146  มาลงที่ปากซอยวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
จาก สถานีขนส่งสายใต้ (ตลิ่งชัน) มาที่  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
     จากสถานีขนส่งสายใต้ (ตลิ่งชัน)  สามารถโดยสารรถเมล์ธรรมดา  สาย  146  มาลงที่ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  โดยให้สังเกตุหมู่บ้านเอเวอร์กรีน  หรือ
สำนักงานประปา  สาขาภาษีเจริญ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปากซอยทางเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลักสู่หน้าหลักเว็บไซด์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์