Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

ข่าวสารจากวิทยาลัย
- รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2562  เป็นต้นไป
- ** นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจากวิทยาลัย  ติดต่อได้ที่ Line : pinyoatc    หรือ โทร.  0-2804-2172  อ.สุรชัย **
- ใบแจ้งความจำนงค์สมัครเรียน
- แบบฟอร์มวิชาโครงการ  สำหรับนักศึกษา  ปวส. 2  (เมื่อดาวน์โหลดไปจะเป็นไฟล์ Zip ต้องแตกไฟล์ จึงจะได้ไฟล์งาน Word)
ข่าวสารจากงานบุคลากร
- รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป  2  ตำแหน่ง  
- รับสมัครครูช่างยนต์  จำนวน 2  ตำแหน่ง  ค่าตอบแทนเริ่มต้น  15,000  บาท 
ข่าวสารจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  และ  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
-  แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน  (กรอ.)  กรอ.207
-  หนังสือรับรองรายได้หรือเงินเดือน  ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คือ (กรอ.) กรอ. 208  กรณีไม่มีรายได้  หรือยังมีเงินเดือนไม่ถึงตามกำหนด
ข่าวสารจากฝ่ายวิชาการ
สามารถดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชาได้ที่ นี่ (ไฟล์ PDF)  เพื่อนำไปใช้ในการเทียบโอน  หรือสมัครเรียนต่อ
ประกันคุณภาพภายใน
SAR รายงานประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2559
SAR รายงานประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2558
SAR รายงานประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2557
SAR รายงานประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556
ตัวอย่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กิจกรรมนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ปีการศึกษา  2561
กิจกรรมธรรมะ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  โดยพระวิทยากรพระอาจารย์สุรเชษฐ์  สุรเชฎฺโฐ
การอบรมบุคลิกภาพสร้างได้จากตัวคุณ และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน IQ EQ และ AQ  โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์   ปีการศึกษา  2561
กิจกรรมคนพันธ์อา  รู้เท่าทันเอสด์   เมื่อวันพุธที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ.  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันอาทิตย์ที่ 5  สิงหาคม  2561
กิจกรรมธรรมะ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  10
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันอาทิตย์ที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2561  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันอาทิตย์ที่  6 พฤษภาคม  2561
กิจกรรมบุคลากร  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ปีการศึกษา  2561
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  เข้าอบรมความเสี่ยงหัวใจ  และช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ณ  โรงพยาบาลวิชัยเวช  หนองแขม  วันศุกร์ที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561
กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันที่  6  กันยานยน  พ.ศ.  2561
   
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
เลขที่  8  ซอยกาญจนาภิเษก  007  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2804-2171-2 โทรสาร. 0-2804-2173 email : technologyyanyont@gmail.com