** นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจากวิทยาลัย  ติดต่อได้ที่ Line : pinyoatc    หรือ โทร.  0-2804-2172  อ.สุรชัย **
แจ้งความจำนงค์สมัครเรียน Online

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  เป็นวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนที่  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

1. นักศึกษาทุกคนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน  ค่าอาหาร  และค่าที่พัก ตลอดหลักสูตร  (เงินสนับสนุนไม่ต้องใช้คืนไม่มีข้อผูกพัน)
2. ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในบริษัทรถยนต์
3. ได้รับโอกาสในการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท
4. สามารถเรียนต่อปริญญาตรี  (ทล.บ.)  สาขาเทคโนโลยียานยนต์  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนกับ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

1.  ชายหรือหญิง  จบ  ปวช. , ม.6  หรือเทียบเท่า
2.  ต้องการศึกษาต่อช่างยนต์
3.  สามารถมาเรียนที่กรุงเทพมหานครได้
4.  ความประพฤติดี  ไม่เคยต้องคดีความ

สถานที่ตั้ง  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

เลขที่ 8  ซอยกาญจนาภิเษก 007  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160
โทร. 0-2804-2171-2  โทรสาร.  0-2804-2173
Wedsite : www.technologyyanyont.ac.th   Email : technologyyanyont@gmail.com