วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์   รับสมัครบุคลากร  ดังนี้

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติ

จำนวน

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

- ประสานงานในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งภายในองค์กร  และหน่วยงานต่างๆ ภายนอก

- ปฎิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

ตามที่ได้รับมอบหมาย

- จบการศึกษาระดับ  ปวส.

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและผู้ร่วมงาน

- ขยัน ตรงต่อเวลา

- ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2  ตำแหน่ง
ครูช่างยนต์

- สอนนักศึกษา  ปวส. 1-2

- ปฎิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

ตามที่ได้รับมอบหมาย

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 
หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส.ช่างยนต์  จบปริญญาตรี

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สอนวิชาชีพช่างยนต์พื้นฐานและวิชาคำนวณวิศวกรรมได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและผู้ร่วมงาน

- ขยัน ตรงต่อเวลา

- ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2  ตำแหน่ง

สวัสดิการ

ติดต่อสอบถาม

- ค่าตอบแทนเริ่มต้นที่  15,000  บาท  (ปรับเพิ่มตามความสามารถและประสบการณ์)
- ยูนิฟอร์ม
- วิทยาลัยพาไปสัมมนาและพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- โบนัส
- มีระบบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
- กองทุนสงเคราะห์ผู้อำนวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
  หรือประกันสังคม  สำหรับเจ้าหน้าที่

อาจารย์เยาวรักษ์  ภิรมย์   08-1808-1879

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
เลขที่ 8   ซอยกาญจนาภิเษก 007  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160
www.technologyyanyont.ac.th     Email : technologyyanyont@gmail.com

กลับสู่หน้าหลัก  เว็บไซด์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
Update 16 พ.ย. 55