วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ (วทย.) AUTOMOTIVE TECHNOLOGICAL COLLEGE (ATC)
อาจารย์สราวุธ แย้มสอาด 08-4419-4000 อาจารย์จอมขวัญ แสนสะอาด 08-3178-0699
อาจารย์ชลทิพย์ เดชะ 08-2462-8833 แผนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2804-2171-2 โทร.สาร 0-2804-2173