ตัวอย่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ  ของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5 ภาพชุดที่ 6 ภาพชุดที่ 7
ภาพชุดที่ 8 ภาพชุดที่ 9 ภาพชุดที่ 10 ภาพชุดที่ 11 ภาพชุดที่ 12 ภาพชุดที่ 13
กลับสู่หน้าหลัก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ตัวอย่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ  ของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5 ภาพชุดที่ 6 ภาพชุดที่ 7
ภาพชุดที่ 8 ภาพชุดที่ 9 ภาพชุดที่ 10 ภาพชุดที่ 11 ภาพชุดที่ 12 ภาพชุดที่ 13
กลับสู่หน้าหลัก