เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข  ศูนย์ 40  เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อ  HIV แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2560
อัลบั้มที่ 01
อัลบั้มที่ 02
กลับสู่หน้าหลัก
เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข  ศูนย์ 40  เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อ  HIV แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2560
อัลบั้มที่ 01
อัลบั้มที่ 02
กลับสู่หน้าหลัก