วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  จัดกิจกรรมธรรมะ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561กิจกรรมธรรมะ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  โดยพระวิทยากรพระอาจารย์สุรเชษฐ์  สุรเชฎฺโฐ
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2
กลับสู่หน้าหลัก
   
   
   
   
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  จัดกิจกรรมธรรมะ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561กิจกรรมธรรมะ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  โดยพระวิทยากรพระอาจารย์สุรเชษฐ์  สุรเชฎฺโฐ
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2
กลับสู่หน้าหลัก