วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ (วทย.) AUTOMOTIVE TECHNOLOGICAL COLLEGE (ATC)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2804-2171-2 โทร.สาร 0-2804-2173