บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  เข้าอบรมความเสี่ยงหัวใจ  และช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ณ  โรงพยาบาลวิชัยเวช  หนองแขม  วันศุกร์ที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3
กลับสู่หน้ากลัก
   
   
   
   
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  เข้าอบรมความเสี่ยงหัวใจ  และช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ณ  โรงพยาบาลวิชัยเวช  หนองแขม  วันศุกร์ที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3
กลับสู่หน้ากลัก