ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐดนัย  ผูกวัฒนะ  ,  อาจารย์ชำนาญ  กระแสโสม  ,  อาจารย์ปิยะสิทธิ์  หนูช่วย  และอาจารย์พิเชษฐ์  บุญพิชัย
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  วันอาทิตย์ที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ณ  อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หอประชุมกองทัพเริอ
อัลบั้มที่ 01
กลับสู่หน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐดนัย  ผูกวัฒนะ  ,  อาจารย์ชำนาญ  กระแสโสม  ,  อาจารย์ปิยะสิทธิ์  หนูช่วย  และอาจารย์พิเชษฐ์  บุญพิชัย
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  วันอาทิตย์ที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ณ  อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หอประชุมกองทัพเริอ
อัลบั้มที่ 01
กลับสู่หน้าหลัก