วันที่  4  กุมภาพันธ์  2559  บริษัทมิตซูบิชิ  มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด
ร่วมกับ   ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ   เขตกรุงเทพฯ   และปริมณฑล
มอบเครื่องมือพิเศษสำหรับเครื่องยนต์มิตซูบิชิ  ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
1
2
3
4
กลับสู่หน้าหลัก
วันที่  4  กุมภาพันธ์  2559  บริษัทมิตซูบิชิ  มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด
ร่วมกับ   ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ   เขตกรุงเทพฯ   และปริมณฑล
มอบเครื่องมือพิเศษสำหรับเครื่องยนต์มิตซูบิชิ  ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
1
2
3
4
กลับสู่หน้าหลัก