วันแม่แห่งชาติ ณ เขตบางแค  นายสราวุธ  แย้มสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  นางสาวชลทิพย์  เดชะ  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และ  นางสาวจอมขวัญ แสนสะอาด  หัวหน้างานการเงิน  เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ร่วมลงนามถวายพระพร  วางพานพุ่ม  และจุดเทียนชัยถวายพระพร
หน้าที่
01
02
03
กลับสู่หน้าหลัก
วันแม่แห่งชาติ ณ เขตบางแค  นายสราวุธ  แย้มสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  นางสาวชลทิพย์  เดชะ  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และ  นางสาวจอมขวัญ แสนสะอาด  หัวหน้างานการเงิน  เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ร่วมลงนามถวายพระพร  วางพานพุ่ม  และจุดเทียนชัยถวายพระพร
หน้าที่
01
02
03
กลับสู่หน้าหลัก